سایت جامع کنکورین

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «کنکور :: کارشناسی ارشد» ثبت شده است

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۰۴ ب.ظ

سوالات کارشناسی ارشد- علوم پایه96

دانلود سوالات کارشناسی ارشد- علوم پایه96

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
 دریافت دفترچه 1201 -  علوم زمین
 دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی

 دریافت دفترچه شماره 1

 دریافت دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فیزیک

 دریافت دفترچه

1205 - مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه 1205-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه

1206 - مجموعه زیست شناسی

-علوم سلولی ومولکولی

 دریافت دفترچه 1207 -  آمار
 دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1213 - زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1214 - زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه 1215 - مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه 1216 - زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه 1217 - اقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 - علوم شناختی
دریافت دفترچه 1220- مجموعه علوم اطلاعاتی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۰:۰۴
دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۷:۴۸ ب.ظ

سوالات کارشناسی ارشد- علوم انسانی96

دانلود سوالات کارشناسی ارشد- علوم انسانی 96

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1101 - زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه

1103 - سنجش ازدور و

سیستم اطلاعات جغرافیایی

دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه

1105 - علوم اقتصادی

دریافت دفترچه 1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 - تاریخ
 دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1109 - زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه

1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -

علوم قرآنی

 دریافت دفترچه

1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی-

فقه و حقوق

 دریافت دفترچه

1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی-

فلسفه و کلام

 دریافت دفترچه

1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -

ادیان

 دریافت دفترچه

1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -

مخصوص اهل تسنن

 دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
 دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 - ایرانشناسی
 دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه

1130 - مجموعه علوم سیاسی

وروابط بین الملل

 دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 - باستان شناسی
 دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه 1139 - مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مدیریت

 دریافت دفترچه

1143-مشاوره
دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

1146 - مجموعه محیط زیست

دریافت دفترچه

1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار

و امور شهری

دریافت دفترچه

1148- مجوعه مدیریت کسب و کار

و امور شهری(سوالات زبان )

 دریافت دفترچه 1152 -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه 1153-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه 1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه 1155 - اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه 1156 - اماد
 دریافت دفترچه 1157 - مدیریت بحران
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۴۸